Vedtatt av Generalforsamling 03/03-2021
 

Siste versjon:

Vedtekter NMBUI.pdf