Vedtatt av Generalforsamling 15/02-2023


Siste versjon 

Vedtekter NMBUI_.docx