Søk om innmelding i NMBUI

Bli medlem av NMBUI her! 

Medlemskap i NMBUI koster kr 150,- per semester (+ kr 20,-  som går til betalingsløsningen) for studenter og andre. Du vil få tilsendt en mail med faktura og veiledning i starten av hvert semester. 

Med NMBUI-medlemskapet har du muligheten til å trene og bli en del av alle idrettene vi har å tilby! Det er ingen grense på hvor mange grupper du kan være med i. 

VIKTIG VED INNMELDING: 

  1. Adressen må være din folkeregistret adresse.
  2. Hele navnet må være skrevet riktig for å synkronisere med NIF.


Apply for NMBUI membership here!

The NMBUI membership costs NOK 150 per semester (+ kr 20,- in handling fees) for students and others. You will be sent an email with an invoice and instructions at the start of each semester.

With the NMBUI membership, you have the opportunity to train and become part of all the sports we have to offer! There is no limit to how many groups you can join.

IMPORTANT WHEN REGISTERING:

  1. The address must be your registered address.
  2. The full name must be written correctly to synchronize with the NIF
Change to English Change to English

*Påkrevd felt

*Født:

Personal data is processed in accordance with the Personal Data Act. Read more about personvern.