DETTE ER NMBUIMedlemskap

Medlemskap i NMBUI koster kr 150,- per semester for studenter og andre. NMBUI-medlemskapet betales hvert semester på nettet. Du vil få tilsendt en mail med faktura og veiledning.

Hallkort

Se Siås idrett for oppdatert informasjon og priser. https://www.sias.no/idrett/

Styret

Styret i NMBUI består av et hovedstyre, og ledere for de enkelte undergruppene. Kontaktinformasjon til disse finnes henholdsvis under "Styret" og "Idretter"


Vi er hovedsaklig en organisasjon av og for studenter og vårt mål er å stimulere studenter ved NMBU til å være med på idrettslige og sosiale aktiviteter.

Generalforsamling

Det avholdes Generalforsamling (GF) hvert år i februar. GF er NMBUIs øverste organ. Her velges styret for det neste året. De går inn i vervene umiddelbart etter GF. Undergruppene velger eget styre og representant i hovedstyre. De tiltrer vanligvis ved semesterstart på høsten slik at de sitter 1 skoleår.

Historie

NLHI ble stiftet i 1902 som en av de første studentorganisasjonene på NLH. Med sine 110 år er NLHI dermed også et gammelt idrettslag. I 2002 feiret NLHI sitt 100-års jubileum og dette ble markert med en fest og utgivelse av en jubileumsbok. NLHI skiftet i 2005 navn til UMBI da landbrukshøgskolen ble universitet.

Georg Guttormsen, kjent som Geggen er en stor del av NMBUIs historie. Les mer om han her.

I 2014 skiftet UMBI navn til NMBUI da vetrinærhøgskolen og UMB ble slått sammen til NMBU.

Kontaktinfo

E-post: nmbui@nmbu.no
Postadresse: Postboks 1206, 1432 Ås