DETTE ER NMBUIMedlemskap

Medlemskap i NMBUI koster kr 150,- per semester for studenter og andre. NMBUI-medlemskapet betales hvert semester på nettet. Du vil få tilsendt en mail med faktura og veiledning.

Hallkort

Se Siås idrett for oppdatert informasjon og priser.

Styret

Styret i NMBUI består av et hovedstyre, og ledere for de enkelte undergruppene. Kontaktinformasjon til disse finnes henholdsvis under "Om oss" og "Idretter"

Det avholdes hovedstyremøte 5-6 ganger i semesteret der hele styret er samlet. Den daglige driften og styringen av NMBUI det er det hovedstyret som står for.

Generalforsamling

Det avholdes Generalforsamling (GF) hvert år i februar. GF er NMBUIs øverste organ. Her velges styret for det neste året. De går inn i vervene umiddelbart etter GF. Undergruppene velger eget styre og representant i hovedstyre. De tiltrer vanligvis ved semesterstart på høsten slik at de sitter 1 skoleår.

Historie

NLHI ble stiftet i 1902 som en av de første studentorganisasjonene på NLH. Med sine 110 år er NLHI dermed også et gammelt idrettslag. I 2002 feiret NLHI sitt 100-års jubileum og dette ble markert med en fest og utgivelse av en jubileumsbok. NLHI skiftet i 2005 navn til UMBI da landbrukshøgskolen ble universitet.

Georg Guttormsen, kjent som Geggen er en stor del av NMBUIs historie. Les mer om han her.

I 2014 skiftet UMBI navn til NMBUI da vetrinærhøgskolen og UMB ble slått sammen til NMBU.

Kontaktinfo

E-post: nmbui@nmbu.no
Postadresse: Postboks 1206, 1432 Ås