STYRET

 • LEDER

  Marte Oline Bodal

  Telefon: 95815348

  E-post: nmbui@nmbu.no

 • NESTLEDER

  Erik Storrønning

  E-post: nmbui@nmbu.no

 • ØKONOMIANSVARLIG

  Anne Marte Gaarder

  E-post: nmbui@nmbu.no

 • MATERIALFORVALTER

  Oda Lie Engesæth

  E-post: nmbui@nmbu.no

 • ARRANGEMENTSANSVARLIG

  Synnøve Sørvåg Slåtsveen

  E-post: nmbui@nmbu.no

 • SEKRETÆR

  Stian Teien

  E-post: it_webnmbui@nmbu.no

OM NMBUI - ABOUT NMBUI

DETTE ER NMBUI

Medlemskap

Medlemskap i NMBUI koster kr 150,- per semester for studenter og kr 300,- for andre. NMBUI-medlemskapet kjøpes samtidig som man kjøper treningskort av SiÅs Idrett.

Hallkort

Se Siås idrett for oppdatert informasjon og priser.

Styret

Styret i NMBUI består av et arbeidsutvalg (AU), og ledere for de enkelte undergruppene. Kontaktinformasjon til disse finnes henholdsvis under "GRUPPER" og "INFORMASJON"

Det avholdes hovedstyremøte 2-3 ganger i semesteret der hele styret er samlet. Den daglige driften og styringen av NMBUI det er det AU som står for.

Generalforsamling

Det avholdes Generalforsamling (GF) hvert år i februar. GF er NMBUIs øverste organ. Her velges AU for det neste året. De går inn i vervene umiddelbart etter GF. Undergruppene velger eget styre og representant i hovedstyre. De tiltrer vanligvis ved semesterstart på høsten slik at de sitter 1 skoleår.

Logo

NMBUIs logo kan lastes ned her. 

Historie

NLHI ble stiftet i 1902 som en av de første studentorganisasjonene på NLH. Med sine 110 år er NLHI dermed også et gammelt idrettslag. I 2002 feiret NLHI sitt 100-års jubileum og dette ble markert med en fest og utgivelse av en jubileumsbok. NLHI skiftet i 2005 navn til UMBI da landbrukshøgskolen ble universitet.

Georg Guttormsen, kjent som Geggen er en stor del av NMBUIs historie. Les mer om han her.

I 2014 skiftet UMBI navn til NMBUI da vetrinærhøgskolen og UMB ble slått sammen til NMBU. 

Kontaktinfo

E-post: nmbui@nmbu.no
Postadresse: Postboks 1206, 1432 ÅsIN ENGLISH BELOW

Membership

Membership in NMBUI costs NOK 150,- per semester for students and NOK 300,- for others. NMBUI membership is purchased at the same time as you buy training card of SiÅs Sport. 

Hall card

See SiÅs Sports for updated information and prices. 

Board

The board of NMBUI consists of a working committee (AU), and leaders for the individual subgroups. Contact information to these is given under "GROUPS" and "INFORMATION". 
Meetings will take place 2-3 times during the semester where the whole board is gathered. The daily operation and management of NMBUI is the AU responsible for. 

General meeting

The Annual General Meeting (GF) is held every February. GF is the NMBUI's supreme organ. Here is AU chosen for the next year. They enter the office immediately after GF. The sub-groups elect their own board and representatives in the executive board. They usually join in the start of the semester so that they have one school year. 

Logo

The NMBUI logo can be downloaded here. 

History

NLHI was founded in 1902 as one of the first student organizations at NLH. With its 110 years, NLHI is also an old sports team. In 2002 NLHI celebrated its 100th anniversary and this was marked with a celebration and publication of a jubilee book. The NLHI changed its name to UMBI in 2005, when the school became a university. 

Georg Guttormsen, known as Geggen, is a major part of NMBUI's history. Read more about him here. 

In 2014  UMBI changed its name to NMBUI when the vetrinear school and UMB merged to NMBU. 


Contact information

E-mail adress: nmbui@nmbu.no
Post adress: Postboks 1206, 1432 Ås