KONTAKTPERSONER

SISTE BILDER

NORDISK LANDSKAMP

Det hele startet i 1947 og Georg Guttormsen, populært kalt Geggen, var en av de største ildsjelene rundt Nordisk Landskamp. Han var med på over 50 landskamper og takket være han lever engasjementet videre i våre hender. Det bør også nevnes at på grunn av hans drivende engasjement ble GG-hallen oppkalt etter Geggen. Nordisk er først og fremst et idrettsarrangement, men vi liker å kalle oss en forening. Det arrangeres hvert år i september. I 2013 arrangeres det her på NMBU og neste år er det i Finland, deretter Sverige så Danmark. Vi konkurrerer i fotball, håndball, volleyball, innebandy, basket, friidrett, svømming, skyting, roing, ridning, orientering, tennis, badminton og ikke minst, det gjeveste av alt er å vinne festene i tillegg. Man skal være lenge våken, stå opp tidlig og vinne dagens idretter.
De som ikke deltar skal, og bør, lage god stemning på tribunen. Hvert land har mulighet til å komme med 70 – 80 deltakere. De fleste idrettene har et maks antall deltakere på grunn av medaljeutdelingen. Det blir også kåret to personer fra hvert land som vinner årets Geggenpris. Dette er en gjev pris å få!
Hvert land har sine egne sjanser, drakter og maskoter, og det går sport i å stjele hverandres maskot. Den norske maskoten heter «Kyra» og er for tiden en veldig stor KU


IN ENGLISH BELOW

It all started in 1947 and Georg Guttormsen, popularly known as Geggen, was one of the biggest enthusiasts about the Nordic Games. He participated in more than 50 international games and thanks to him the commitment lives on in our hands. It should also be mentioned that because of his driving involvement, the GG-hallen was named after Geggen. Nordic games is first and foremost a sporting event, but we like to call ourselves an association. It is organized every year in September. In 2017, this will be organized at NMBU and next year it will be in Finland, then Sweden and so in Denmark. We compete in soccer, handball, volleyball, basketball, athletics, swimming, shooting, rowing, horse riding, orienteering, tennis, badminton and, least of all, the best of all is to win the parties as well. One must be awake for a long time, get up early and win the day's sports.
Those who do not participate will, and should, make a good mood on the stand. Each country has the opportunity to join 70-80 participants. Most sports have a maximum number of participants due to the medal award. There are also two participants from each country who win the Geggen prize of the year. This is a great prize to get! 
Each country has its own chants, suits and mascots, and there is sport in stealing each other's mascot. The norwegian mascot is called "Kyra" and is currently a very big cow!

SE ALLE SE KOMMENDE

EVENTS - NORDISK LANDSKAMP


Ingen kommende eventer

SE ALLE SE KOMMENDE

NYHETER - NORDISK LANDSKAMP


Ingen nyheter