Innkalling til generalforsamling 2018

TILBAKE TIL LISTE

05 03 2018

Innkalling til GF i NMBUI
                 
Styret i NMBUI kaller herved inn til generalforsamling (GF) i NMBUI
Dato og tid: 05.03.18 kl. 18.00
Sted: SU105
Saksliste
1.      Godkjenning av innkalling og dagsorden
2.      Oppnevning
a.       Ordstyrer
b.      Tellekorps
c.       Underskrive referat fra GF
3.      Årsberetning
4.      Gjennomgang av regnskap
5.      Gjennomgang av budsjett
6.      Opprette undergrupper
a.       Tennis
b.      Studentidrett (australsk fotball, cappoiera)
7.      Informere om nytt medlemsregistreringssystem
8.      Valg av nytt styre
a.       Leder
b.      Nestleder
c.       Materialforvalter
d.      Webansvarlig/sekretær
e.       Økonomiansvarlig
f.        Arrangementansvarlig
9.      Valg av kontrollkomite/revisor
a.       2 stykk
10.  Valg av valgkomite
a.       2 stykk
Styret ber alle undergrupper om å sende inn en årsberetning. I denne skal dere ha med aktiviteter dere har gjennomført det siste året (alt fra kamper, til arrangement dere har deltatt på eller selv stått for, innkjøp og divisjon dere spiller i). Dette skal være sendt til styre innen 19.02.2018 på nmbui@nmbu.no emne: Årsberetning (lag)
Forslag som skal behandles på GF må bli sendt til styret innen 19.02.2018 kl. 23.59. på nmbui@nmbu.no. Emne: saker til GF
Fullstendig saksliste kommer 26.02.2018 på Facebook, hjemmesiden og e-post til lagledere
For å kunne stemme, må medlemskontingenten være betalt. 
Det blir servert pizza